Začela je delovati mobilna paliativna enota Onkološkega inštituta Ljubljana

Ob obeležitvi mednarodnega dneva paliativne in hospic oskrbe, ki letos poteka 9. oktobra v znamenju enakopravnega dostopa do paliativne oskrbe, so na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) danes predstavili pričetek delovanja mobilne paliativne enote. Ta predstavlja dopolnitev dosedanjim dejavnostim paliativne oskrbe na OI in uvaja možnost obiskov paliativne enote na domu, kar bo zagotovo pripomoglo k še kakovostnejši obravnavi neozdravljivo bolnih. V prvem mesecu so opravili že 41 obiskov na domu; prvi odzivi bolnikov in svojcev so zelo pozitivni. Člani mobilne paliativne enote podporo in svetovanje nudijo tudi preko 24-urne telefonske dosegljivosti, tako bolnikom in svojcem kot tudi zdravstvenim sodelavcem.


Onkološki inštitut uspel zagnati mobilno paliativno enoto v času epidemije covid-19
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) od 1. septembra deluje mobilna paliativna enota, ki je eden izmed petih novih mobilnih paliativnih timov, ki jih je Vlada RS uvrstila v Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021. Mobilna enota predstavlja dopolnitev že dolgoletne paliativne dejavnosti inštituta v okviru Oddelka za akutno paliativno oskrbo (OAPO). Na OI se osnovna paliativna oskrba izvaja na vseh kliničnih oddelkih inštituta, na OAPO pa so obravnavani bolniki, ki potrebujejo specialistično paliativno oskrbo – ko se pojavijo kompleksnejši simptomi ali preplet več težje obvladljivih telesnih, psihičnih, socialnih in duhovnih potreb.»Zelo smo ponosni, da nam je kljub epidemiji in zahtevnem zagotavljanju nemotene onkološke dejavnosti v zadnjem letu in pol uspelo postaviti tako strokovno kot organizacijsko vse, da smo lahko 1. septembra opravili prvi obisk bolnika z rakom na domu. Z dobrim sodelovanjem in organizacijo dela na Oddelku za akutno paliativno oskrbo, kar je terjalo kar nekaj napora, smo vseskozi nudili podporo bolnikom in njihovim svojcem tako na OI kot tudi prek 24-urne telefonske linije za bolnike, svojce in zdravstvene delavce po Sloveniji, ki skrbijo za bolnike z rakom. Kakovost dela na področju paliativne oskrbe na OI je primerljiva z najbolj razvitimi evropskimi onkološkimi centri, kar potrjuje tudi v tem tednu pridobljena akreditacija na področju zagotavljanja integrirane celostne paliativne oskrbe, ki smo jo prejeli od izjemno pomembne in mednarodno cenjene ustanove, Evropskega združenja za internistično onkologijo (ESMO),« je povedala strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med. OI je akreditacijo tokrat prejel že petič zapored, za obdobje 2022-26.

Vse več potreb po paliativni oskrbi tudi v času epidemije covid-19
V Sloveniji umre vsako leto okoli 20.000 ljudi, večinoma zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni. Ena od teh je rak, ki je v razvitem svetu največji javnozdravstveni problem; po podatkih Registra raka v Sloveniji letno za rakom zboli okoli 16.000 ljudi, okoli 30 % vseh smrti v Sloveniji je posledica raka. Ocene kažejo, da organizirano paliativno oskrbo koristi kar 60 % umirajočih in 80 % bolnikov z napredovalim rakom.

Na OI so ugotovili, da je epidemija covid-19 močno vplivala tudi na paliativno oskrbo. Potrebe so se znatno povečale. Kot je predstavila vodja Oddelka za akutno paliativno oskrbo (OAPO) na OI asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.: »Pred epidemijo smo na oddelku v povprečju imeli 220 obravnav, v letu 2020 se je delež povečal za skoraj 60 %. Povečalo se je tudi število ambulantnih pregledov za skoraj 25 %, daleč največji skok v času epidemije pa beležimo pri konziliarnih pregledih, kjer je število narastlo za več kot 100 %. Podoben trend se nadaljuje tudi v letu 2021. Delu potreb po celostni paliativni oskrbi, ki jo nudimo na OI, bomo skušali zadostiti tudi z novo mobilno paliativno enoto, to je strokovna novost, s katero bomo dopolnili dosedanjo dejavnost paliativne oskrbe. Prvi odzivi bolnikov so izjemno pozitivni, saj jim obiski bliže njim (na domu) in strokovna podpora sodelavcev mobilne paliativne enote OI veliko pomenijo.«

Prvi mesec delovanja mobilne paliativne enote

Mobilna paliativna enota deluje vsak delavnik po vnaprej pripravljenem urniku. Pred odhodom pokličejo bolnika ali svojce ter se dogovorijo za obisk. Mobilna paliativna enota OI obiskuje bolnike z rakom v Osrednjeslovenski regiji, ki obsega 25 občin oz. 26 % celotnega prebivalstva Slovenije. Obiskujejo bolnike z rakom, tudi tiste, ki niso bili obravnavani na OI. Obiske izvajajo na domu ali v drugih ustanovah zunaj OI, npr. domovi za starejše občane.
Koordinatorica paliativne oskrbe na OI Marjana Bernot, dipl. m. s., je podrobneje predstavila delo mobilne paliativne enote OI: »Izkazalo se je, da je najbolj optimalno obiske bolnikov na domu načrtovati po našem jutranjem sestanku na oddelku, ko je znano poročilo 24-urnega telefona in opravljen pregled nočnih in prvih jutranjih klicev, ki so običajno urgentni klici. V prvem mesecu delovanja smo z mobilno paliativno enoto obiskali 27 bolnikov, nekatere tudi večkrat, odvisno od potreb in stisk, ki jih doživljajo bolniki in svojci. Največkrat so bili razlog obiska neurejena bolečina in simptomi, ki se pojavijo v zadnjih dneh življenja. Svojci pa so ob tem potrebovali podporo in potrditev, da tisto, kar so bili podučeni, delajo prav. Čeprav so nekateri bolniki od začetka delovanja mobilne enote žal že umrli, pa nam je ostal neprecenljiv spomin na njihovo srčno hvaležnost, ki smo je bili deležni ob obisku na njihovem domu. Kljub hudi bolezni si v njihovih očeh lahko zaznal zadovoljstvo, ker smo s svojim prihodom pokazali, da nam je za njih mar. Tudi po našem odhodu so vedeli, da smo za njih dosegljivi in da lahko kadarkoli pokličejo. To je zlasti pomirilo svojce, ki smo jih hkrati opolnomočili za soočanje s težko situacijo, v katero pripelje življenje ob zadnjih dneh. Ob obiskih na domu se je med nami zgradil drugačen, bolj intimen odnos, ki nas je v teh, za družino občutljivih trenutkih močno povezal. In to je bistvo našega dela v paliativni oskrbi – skrb, odnos in dosegljivost.«

Paliativna oskrba na Onkološkem inštitutu Ljubljana
Na OI dejavnost paliativne oskrbe poteka na dveh nivojih: osnovna paliativna oskrba na vseh kliničnih oddelkih inštituta in specializirana paliativna oskrba za najkompleksnejše bolnike na OAPO. V okviru slednje se izvaja akutna paliativna oskrba na bolnišničnem oddelku, ambulantni pregledi bolnikov za zgodnjo paliativno oskrbo, konziliarno-svetovalna služba in telefonsko svetovanje (24/7). Temu se od septembra dalje pridružuje dejavnost paliativne mobilne enote OI, ki predstavlja enega od pomembnih povezovalnih elementov mreže oskrbe bolnika na domu. Paliativno oskrbo na domu v 80 do 90 % načeloma izvajajo družinski zdravniki in patronažne medicinske sestre, v 10 do 20 % pa se temu pridružujejo specializirane mobilne paliativne enote posameznih zdravstvenih ustanov. Sodelavci OI z mobilno paliativno enoto obiskujejo bolnike z neozdravljivim rakom v obdobju pozne paliativne oskrbe brez specifičnega onkološkega zdravljenja, ki imajo kompleksne, težje obvladljive simptome ter potrebujejo dodatno podporo v času umiranja. Podatki kažejo, da manj kot polovica bolnikov z neozdravljivo boleznijo umre doma, še več pa si jih to želi, in pomembno je, da imajo tako oni kot njihovi svojci in ostali, ki skrbijo za njih, strokovno podporo celotnega paliativnega tima. Celostna neprekinjena paliativna oskrba, ki je uvedena dovolj zgodaj, lahko pomembno vpliva na kakovost življenja.© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio