PRIPOROČILA ZA BOLNIKE Z RAKOM V ČASU COVID-19

Z Onkološkega inštituta LJubljana so sporočili, da je mednarodna onkološka skupina 45 zdravnikov iz 26 držav pod okriljem Evropske zveze bolnikov z rakom (European Cancer Patient Coalition - ECPC) pripravila celovita priporočila za bolnike z rakom v času epidemije COVID-19.


Ker so bolniki z rakom ranljiva skupina, ki je bolj ogrožena za okužbo z novim koronavirusom, so v tem času izjemnega pomena ustrezni strokovni napotki zanje. Gre za ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo tveganje za okužbo z virusom, podpiramo bolnika k sodelovanju pri zdravljenju, zraven pa so tudi priporočila za premagovanje tesnobe in stresa.


Priporočila so bila prevedena v slovenščino in so objavljena na spletnem mestu Onkološkega inštituta na naslednji povezavi:

https://www.onko-i.si

Pri nastajanju priporočil sta sodelovala tudi strokovnjaka Onkološkega inštituta Ljubljana doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., in prof. dr. Primož Strojan, dr. med.

Tukaj si lahko preberete tudi celotno novico s kratkim opisom vsebine priporočil:

https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/medijsko-sredisce/novice/novica/evropska-priporocila-za-bolnike-z-rakom-v-casu-epidemije-covid-19


Z Onkološkega inštituta še sporočajo, da se lahko slovenska priporočila v nekaterih konkretnih primerih nekoliko razlikujejo od evropskih priporočil ECPC, zato bolnikom svetujejo, da za te primere upoštevajo priporočila slovenskih zdravstvenih ustanov oziroma državnih organov.
© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio