Nova shema cepljenja

OI v začetku prejšnjega tedna na Ministrstvo za zdravje in NIJZ tudi uradno poslal predlog in utemeljitev za uravnoteženo prednostno cepljenje onkoloških bolnikov proti COVID-19 v okviru nacionalne strategije cepljenja. NIJZ je 12. 2. 2021 obvestil zdravstvene ustanove  o posodobljeni Strategiji glede prednostnih skupin za cepljenje proti COVID-19 z dne 9. 2. 2021, po kateri so nekatere skupine onkoloških bolnikov uvrščene po prioriteti višje kot doslej, spodaj pošiljamo natančnejšo razdelitev.

 Prednostne skupine za cepljenje:

 • –   zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v domovih za starejše in varstveno-delovnih centrih,
 • –  starejši od 80 let,
 • –  starejši od 75 let,
 • –  starejši od 70 let ter posebej ranljivi kronični bolniki* ne glede na starost
 • –  starejši od 65 let,
 • –  kronični bolniki, stari od 18 do 64 let,
 • –  starejši od 60 let,
 • –  nujne službe,
 • –  ostalo prebivalstvo.

 
**V definicijo posebej ranljivih kroničnih bolnikov (tik pred terapijo ali na določeni terapiji) so uvrščeni naslednji onkološki bolniki:

 • – bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji
 • – bolniki s pljučnim rakom na radikalni radioterapiji
 • – bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede na fazo zdravljenja
 • – bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki zdravljenj s protitelesi
 • – bolniki z rakom, ki prejemajo zdravljenj, ki vpliva na imunski sistem, kot so inhibitorji proteinske kinaze ali PARP inhibitorji
 • –  bolniki po PKMC v zadnjih 6 mesecih ali če prejemajo imunosupresivna zdravila.


V skupino kroničnih bolnikov so uvrščeni vsi ostali onkološki bolniki, ki niso našteti kot posebej ranljivi kronični bolniki.
© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio