Nov sledilnik: Kako lažje do osebnega zdravnika?

Spoštovani,


pot do našega zdravja se začne z izbiro osebnega zdravnika, a je njihova dostopnost tudi zaradi pomanjkanja pravih informacij pogosto pomanjkljiva in otežena.

Pri Znanstvenem društvu Sledilnik smo se odločili, da razpoložljive podatke o dostopnih osebnih zdravnikih  predstavimo v uporabnikom in uporabnicam prijaznejši obliki,  z imenikom in iskalnikom, kjer lahko hitro vidimo dostopnost zdravnikov na primarnem nivoju v naši bližini.

Aplikacijo zdravniki.sledilnik.org smo pripravili s  pomočjo odprtih podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in v sodelovanju z zdravniki.  V duhu digitalizacije, ki naj javne storitve približa  uporabnikom, smo zastavili prijazno uporabniško izkušnjo, smiselno grafiko ter funkcionalnost prikaza po geografski bližini, kar je tudi ena od ključnih zakonskih opredelitev pravice do izbire osebnega zdravnika - izbira zdravnika čim bližje kraju bivanja. Z nazornejšim informiranjem in prikazom prostih zdravnikov lahko sedaj  zavarovanim osebam olajšamo izbiro osebnega zdravnika in morda tudi opozorimo na pomanjkljivosti v nekaterih področjih.

Aplikacija je v testni fazi, v njo pa smo umestili vse specialiste javne mreže na primarni ravni s področja družinske/splošne medicine, pediatrije, ginekologije in stomatologije. Gre za velik korak naprej v digitalizaciji, saj s tako zastavljeno aplikacijo bistveno bolj pregledno prikažemo  zdravnike po Sloveniji, ki še sprejemajo paciente. Uporabljeni podatki v osnovi sicer niso bili namenjeni tovrstni uporabi in jih bomo s pomočjo uporabnikov ter zdravnic in zdravnikov še dopolnjevali, zato v prvi fazi prosimo za strpnost pri uporabi in se zahvaljujemo za povratne informacije.

Zavedamo se, da iskalnik ni univerzalna rešitev za sistemske nedorečenosti, prepričani pa smo, da so pregledni in lahko dostopni podatki ena od odskočnih desk večji dostopnosti osebnih zdravnikov tudi na sistemski ravni in tudi njihovi bolj enakomerni obremenitvi.


© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio