Spoštovani!Vabimo vas k sodelovanju v največji in najobsežnejši anketi,namenjeni bolnikom z rakom in njihovim svojcem, v kateri sodeluje deset držav vzhodne in srednje Evrope in s katero želimo ugotoviti, kakšno je dejansko stanje na področju obravnave bolnikov z rakom v regiji, kot jo vidijo bolniki in njihovi svojci sami.

Idejo za anketo smo dali predstavniki društev bolnikov te regije v interesu izboljšati stanje na področju obravnave raka v vzhodni in srednji Evropi. Neprijetno dejstvo namreč je, da so rezultati zdravljenja raka v tej regiji, kamor sodi tudi Slovenija, slabši v primerjavi z zahodno in severno Evropo. Zakaj je tako in kaj konkretno bi lahko oziroma moramo izboljšati, pa bi lahko pokazala prav ta anketa.

Dobljeni podatki bodo razgrnili pravo stanje obravnave raka v vzhodni in srednji Evropi ter tudi pokazali, katere so glavne potrebe bolnikov v različnih segmentih obravnave. Ti podatki bodo koristni za vse nas, saj bomo imeli v rokah konkretne iztočnice (in številke), ko bomo zagovarjali potrebe naših bolnikov pri odločevalcih in tvorcih zdravstvenih politik. Obenem pa bomo imeli tudi primerjave z drugimi državami iz regije.

Cilj za Slovenijo je zbrati vsaj tisoč odgovorov, kar je optimistično, a ne nedosegljivo. Prav zato vas prosim in vabim, da sodelujete in izpolnite anketo tudi sami. V slovenskem jeziku je dostopna na naslovu
Hvala vsem za dobro voljo in sodelovanje. Samo skupaj lahko spremenimo stanje pri obravnavi raka!© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio