4. februar - svetovni dan raka

4. februarja vsako leto obeležujemo Svetovni dan boja proti raku, ki poteka pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC). Tudi letos poteka pod geslom »Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom«, kar je del 3-letne kampanje.

Ob tej priložnosti je Evropska komisija v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) izdala poročila držav članic o stanju na področju (ne)enakosti obravnave raka. »Poročilo je pokazalo, da ima v Sloveniji vsak posameznik dostop do onkološkega zdravstvenega varstva in da je enakost oskrbe bolnikov z rakom na visoki ravni, saj ne glede na različno socio-ekonomsko razvitost regij ne beležimo večjih razlik med njimi.

Poročilo je osvetlilo tudi nekaj izzivov, zlasti na področju primarne preventive ter zagotavljanja kadrov in opreme, česar pa se v Državnem programu obvladovanja raka zavedamo ter s konkretnimi cilji in ukrepi za prihodnjih pet let tudi odločno naslavljamo,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica DPOR 2022-2026. Slovenija ima že od leta 2010 Državni program obvladovanja raka (DPOR), strateški dokument za učinkovito obvladovanje bremena raka na vseh ravneh. Eden izmed najpomembnejših ciljev DPOR je zagotavljanje enakosti onkološke oskrbe in izboljševanje njene kakovosti.

Celotno novico si preberite na tukaj.
© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio